Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik | Tel (+47) 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
Avdeling sør: Trollv. 27, 1535 Moss | Tel (+47) 484 80 359

Samarbeidspartnere
Stabil Teknikk AS
Kanstad Mekaniske AS utfører produksjon for Stabil Teknikk AS

Kanstad Mekaniske utfører produksjon for Stabil Teknikk AS av ulike produkter rettet mot anleggsbransjen, bl.a. store kabeltromler og pumpekummer.