Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik | Tel (+47) 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
Avdeling sør: Trollv. 27, 1535 Moss | Tel (+47) 484 80 359

Produkter
En optimal fleksibel og brukervennlig containerløsning i flott design. Like velegnet til bringepunkt for husholdningsavfall, som for næringsavfall.