Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik | Tel (+47) 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
Avdeling sør: Trollv. 27, 1535 Moss | Tel (+47) 484 80 359

Produkter
KM DypOpp er en helt ny nedgravd avfallsløsning - designet for nordisk klima! NÅ I SALG!