Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik | Tel (+47) 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
Avdeling sør: Trollv. 27, 1535 Moss | Tel (+47) 484 80 359

Produkter
Lukket slamcontainer med massefordelingsystem er spesielt
beregnet for oppsamling og transport av slam fra kloakkrenseanlegg.
OPTIMAL FYLLEGRAD PÅ INNTIL 93 % 
NYHET! Nå kan vi tilby en enklere og rimeligere utførelse av vår slamcontainer med massefordelingsystem for kroklift.


 
Åpen slamcontainer spesielt beregnet for omlasting og mellomlagring av slam og annet våtorganisk avfall.


 
Nå kan vi tilby også lukket slamcontainer med massefordeling basert på transport og tømming med liftdumper


 
Robust og driftssikkert lukket containersystem for liftdumper.


 
Containersystem for oppsamling av slam fra kloakkrenseanlegg. Tilpasset liftdumpersystem. Kan leveres med massefordelingsystem for optimal fyllegrad.